Halloweenowy Konkurs 'Cukierek albo psikus' ­čÄâ­čÄâ­čÄâ

Opublikowano 30 sierpnia 2017 w dziale Pozostałe

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym Facebooku https://www.facebook.com/suchyloddryicezone/

Halloweenowy Konkurs 'Cukierek albo psikus' ­čÄâ­čÄâ­čÄâ


REGULAMIN KONKURSU


ÔÇ×Cukierek albo psikusÔÇŁ

┬ž 1. WARUNKI OG├ôLNE

1.1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firm─Ö Dry Ice Zone, z siedzib─ů w Raszynie, ul. S┼éowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn, zarejestrowan─ů w Krajowym Rejestrze S─ůdowym pod nr 0000473831, NIP 5342492983 (zwana dalej Dry Ice Zone), organizowanego w ramach konkursu prowadzonego za po┼Ťrednictwem aplikacji na portalu Facebook.com.

1.2. Organizatorem konkursu jest  firma Dry Ice Zone.

1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. U┼╝yte w tym Regulaminie okre┼Ťlenia oznaczaj─ů:

1) Konkurs ÔÇô konkurs ÔÇ×Cukierek albo psikus ÔÇŁ organizowany przez Dry Ice Zone;

2) Zadanie konkursowe ÔÇô zadanie, kt├│rego wype┼énienie warunkuje udzia┼é w Konkursie;

3) U┼╝ytkownik ÔÇô osoba spe┼éniaj─ůca warunki okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie;

4) Dry Ice Zone ÔÇô Organizator: Dry Ice Zone. ul. S┼éowikowskiego 41A, 05-090 Raszyn

1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20.10.2017 do 25.10.2017 . Publikacja wynik├│w nast─ůpi w dniu 26.10.2017r.

1.6. Dry Ice Zone zastrzega sobie prawo do wcze┼Ťniejszego zako┼äczenia konkursu, je┼╝eli nie jest mo┼╝liwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadno┼Ťci i rzetelno┼Ťci. Uczestnicy konkursu zostan─ů poinformowani o tym fakcie na stronie facebook.com/suchyloddryicezone.

1.7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyra┼╝enie przez uczestnika zgody na dost─Öp aplikacji konkursowej do wybranych czynno┼Ťci zwi─ůzanych z profilem u┼╝ytkownika na Platformie Facebook (ekran zapytania o uprawnienia oraz co najmniej takie dane osobowe jak: imi─Ö, nazwisko, adres e-mail).

1.8. Wzi─Öcie udzia┼éu w konkursie oznacza zgod─Ö na warunki Konkursu okre┼Ťlone w niniejszym Regulaminie, w tym wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

1.9. Dane osobowe Uczestnika b─Öd─ů przetwarzane przez Organizatora tylko i wy┼é─ůcznie dla cel├│w niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.

1.10. Po przekazaniu nagrody zwyci─Özcom konkursu dane osobowe Uczestnik├│w zostan─ů trwale usuni─Öte , nie b─Öd─ů gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.

1.11. Przetwarzanie danych osobowych b─Ödzie obejmowa─ç nast─Öpuj─ůcy zakres danych: imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail.

1.12. Przetwarzanie danych osobowych odbywa─ç si─Ö b─Ödzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z p├│┼║n. zm.)

1.13. Uczestnik akceptuj─ůc niniejszy Regulamin wyra┼╝a tak┼╝e zgod─Ö na publikowanie w aplikacji nades┼éanej przez siebie pracy. Prace zg┼éaszane w inny spos├│b, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez umieszczenie

na tablicy Organizatora znajduj─ůcej si─Ö na Platformie nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö i mog─ů zosta─ç usuni─Öte przez Organizatora.

1.14. Poprzez przes┼éanie Zadania konkursowego Uczestnik Konkursu o┼Ťwiadcza, ┼╝e jest autorem przes┼éanego zadania konkursowego oraz ┼╝e przes┼éane zadanie konkursowe nie narusza praw os├│b trzecich i bierze na siebie pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç w przypadku, gdy osoba trzecia b─Ödzie sobie ro┼Ťci─ç prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osob─Ö trzeci─ů roszcze┼ä zwi─ůzanych z przes┼éanym na konkurs zadaniem , Uczestnik jest zobowi─ůzany do naprawienia wynik┼éej z tego tytu┼éu szkody.

1.15. Obie strony zachowuj─ů prawo do wykorzystywania nades┼éanych przez uczestnik├│w konkursu prac konkursowych w swoich celach reklamowo-promocyjnych.

1.16. Konkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim zwi─ůzany.

1.17. Serwis Facebook jest w pe┼éni zwolniony z odpowiedzialno┼Ťci przez ka┼╝dego uczestnika.

┬ž2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Warunkiem udzia┼éu w konkursie jest prawid┼éowe wype┼énienie danych osobowych oraz zadania konkursowego b─Öd─ůcym przedmiotem konkursu, o kt├│rym mowa w pkt. 1.4. na stronie facebook.com/suchyloddryicezone w zak┼éadce konkurs, oraz podanie co najmniej nast─Öpuj─ůcych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika.

2.2. Poprzez przyst─ůpienie do wype┼énienia danych osobowych i tym samym do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3. Udzia┼é w konkursie jest bezp┼éatny i nieobowi─ůzkowy. Uczestnikami Konkursu mog─ů by─ç wy┼é─ůcznie osoby fizyczne, maj─ůce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kt├│re uko┼äczy┼éy, co najmniej 18 rok ┼╝ycia.

2.4. Pracownicy firmy Dry Ice Zone, sp├│┼éek z ni─ů powi─ůzanych, jak r├│wnie┼╝ inne osoby bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zwi─ůzane z organizacj─ů konkursu nie mog─ů w nim uczestniczy─ç.

2.5. Uczestnicy podaj─ůcy nieprawdziwe b─ůd┼║ nieprawid┼éowe informacje o sobie lub zg┼éaszaj─ůcy do udzia┼éu inne osoby, nie otrzymaj─ů nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez t─Ö sama osob─Ö uwzgl─Ödniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.

2.6. W przypadku stwierdzenia, ┼╝e Uczestnik nie spe┼énia kt├│regokolwiek z warunk├│w okre┼Ťlonych w

niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do

nagrody w Konkursie.

2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwyci─Özc├│w, Uczestnik wyra┼╝a zgod─Ö na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.

┬ž 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wy┼éonienia zwyci─Özc├│w Konkursu oraz w celu zapewnienia prawid┼éowego przebiegu Konkursu, Organizator powo┼éa komisje konkursow─ů (dalej ÔÇ×Komisja KonkursowaÔÇŁ) w 3 osobowym sk┼éadzie.

3.2. Szczeg├│┼éowe informacje o zasadach udzia┼éu w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje si─Ö uczestnikom w formie publikacji w aplikacji po┼Ťwi─Öconej Konkursowi.

3.3. Uczestnikowi udost─Öpniaj─ůcemu dane, o kt├│rych mowa w punkcie 2.1 przys┼éuguje prawo do dost─Öpu do swoich danych oraz mo┼╝liwo┼Ťci ich poprawiania lub prawo do ich usuni─Öcia.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dostawc├│w us┼éug internetowych, za po┼Ťrednictwem kt├│rych Uczestnicy bior─ů udzia┼é w Konkursie, jak r├│wnie┼╝ za po┼Ťrednictwem kt├│rej Organizator kontaktuje si─Ö z Uczestnikami, mo┼╝liwo┼Ť─ç dost─Öpu Uczestnik├│w do portalu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook.com, a tak┼╝e za indywidualne ustawienia komputer├│w oraz spos├│b ich konfiguracji, b─ůd┼║ ustawienia lub przerwy w ┼Ťwiadczeniu us┼éug wyst─Öpuj─ůce u dostawc├│w dost─Öpu do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dost─Öpno┼Ť─ç i prawid┼éowe dzia┼éanie aplikacji konkursowej za po┼Ťrednictwem kt├│rej Uczestnik bierze udzia┼é w konkursie na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook.com.

3.5. Uczestnicy konkursu podszywaj─ůcy si─Ö pod osoby trzecie celem zwi─Ökszenia swych szans w konkursie lub osoby kopiuj─ůce i wykorzystuj─ůce prace lub wizerunek os├│b trzecich w szczeg├│lno┼Ťci w celu okre┼Ťlonym powy┼╝ej b─Öd─ů automatycznie usuwani z udzia┼éu w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przysz┼éych przedsi─Öwzi─Öciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.

3.6. W trakcie trwania konkursu oraz po jego zako┼äczeniu dane osobowe nie s─ů ujawniane.

3.7. W konkursie nie b─Öd─ů uwzgl─Ödniane Zg┼éoszenia zawieraj─ůce okre┼Ťlenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obra┼║liwe albo naruszaj─ůce dobra osobiste lub prawa wy┼é─ůcznie os├│b trzecich. 3.8. Uczestnicy Konkursu nie mog─ů przenie┼Ť─ç prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

┬ž 4. NAGRODA

4.1. Ka┼╝dy z Uczestnik├│w ma prawo wygra─ç tylko jedn─ů nagrod─Ö.

4.2. Opisy nagr├│d, wybranych przez Dry Ice Zone, znajduj─ů si─Ö w aplikacji po┼Ťwi─Öconej udzia┼éowi w Konkursie. Nagr├│d nie mo┼╝na wymieni─ç na got├│wk─Ö ani na inne nagrody.

4.3. Nagroda:

Zestaw 7 kg suchego lodu wraz z opakowaniem oraz 10 s┼éomek ÔÇ×DRY ICE STIXÔÇŁ

4.4. Nagroda wys┼éana zostanie na koszt Organizatora Konkursu na wybrany przez Laureata adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz we wskazanym przez Laureata dniu (od poniedzia┼éku do pi─ůtku), po og┼éoszeniu wynik├│w Konkursu. Laureat zobowi─ůzany jest do poinformowania Organizatora Konkursu nie p├│┼║niej ni┼╝ do godziny 14:00 o wysy┼éce, je┼╝eli wysy┼éka ma nast─ůpi─ç tego samego dnia.

4.5. Laureat zostanie og┼éoszony na stronie internetowej facebook.com/suchyloddryicezone w zak┼éadce ÔÇ×zwyci─ÖzcyÔÇŁ w dniu 26.10.2017 r.

4.6. Laureat zostanie powiadomiony przez organizatora konkursu o wyniku poczt─ů elektroniczn─ů. Je┼Ťli nie uda si─Ö skutecznie powiadomi─ç Uczestnika e-mailem, Uczestnik traci prawo do nagrody. Powiadomienie za pomoc─ů e-maila uwa┼╝a si─Ö za bezskuteczne je┼╝eli zwyci─Özca nie jest osi─ůgalny za pomoc─ů podanego adresu e-mail (np. gdy e-mail zostaje zwr├│cony) lub gdy brak reakcji Uczestnika na co najmniej dwa wezwania do podania aktualnego adresu w celu dostarczenia nagrody, dokonane za po┼Ťrednictwem e-maila w okresie dw├│ch tygodni od pierwszego kontaktu ze strony Organizatora. 4.7. Laureat zobowi─ůzany jest, w ci─ůgu 5 (pi─Öciu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureat├│w Konkursu, wys┼éa─ç na biuro@dryicezone.pl wiadomo┼Ť─ç e-mail zawieraj─ůca nast─Öpuj─ůce dane:

- imi─Ö i nazwisko,

- adres zamieszkania.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji to┼╝samo┼Ťci Uczestnik├│w/Laureat├│w na podstawie aktualnego dowodu to┼╝samo┼Ťci. Skany dokumentu nale┼╝y przes┼éa─ç drog─ů mailow─ů w ci─ůgu 2 dni kalendarzowych od kontaktu ze strony Organizatora. Skan powinien zawiera─ç jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika w konkursie a pozosta┼ée dane jak numer dowodu, numer PESEL oraz zdj─Öcie powinny by─ç zamazane w taki spos├│b aby uczyni─ç je nieczytelnymi. Prosimy o pozostawienie daty urodzenia w celu weryfikacji pe┼énoletno┼Ťci. W przypadku niedostarczenia skanu, o kt├│rym mowa powy┼╝ej w wyznaczonym terminie, zg┼éoszenie uczestnika nie zostanie wzi─Öte pod uwag─Ö podczas wybierania zwyci─Özc├│w.

4.9. Organizator Konkursu o┼Ťwiadcza, i┼╝ nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawid┼éowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych

nieprawdziwych lub niepe┼énych w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcych przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowi─ůzany do wy┼éonienia innego Laureata na to miejsce.

4.10. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowi─ůzku uiszczenia podatku dochodowego od os├│b fizycznych z tytu┼éu nagr├│d zwi─ůzanych z Konkursem, Dry Ice Zone przyzna dodatkow─ů nagrod─Ö pieni─Ö┼╝n─ů w kwocie odpowiadaj─ůcej wysoko┼Ťci podatku obci─ů┼╝aj─ůcego zdobywc─Ö tej nagrody (ubruttowienie), tj. r├│wnowarto┼Ť─ç 11,1111% warto┼Ťci nagrody rzeczowej, przeznaczon─ů na zap┼éat─Ö podatku od tej nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieni─Ö┼╝nej. Przed wydaniem takich nagr├│d Dry Ice Zone pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od os├│b fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pob├│r podatku zostanie dokonany poprzez potr─ůcenie podatku z dodatkow─ů nagrod─ů pieni─Ö┼╝n─ů, o kt├│rej mowa powy┼╝ej.

┬ž 4.1 Anulowanie nagr├│d

4.1.1. Je┼╝eli po dacie rozstrzygni─Öcia Konkursu pojawi─ů si─Ö okoliczno┼Ťci, w wyniku kt├│rego odpadnie podstawa przyznania nagr├│d (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrod─Ö. Informacja o zmianie Laureata pojawi si─Ö na stronie po┼Ťwi─Öconej Konkursowi. Anulowanie nagrody mo┼╝e nast─ůpi─ç do 7 dni roboczych.

┬ž 5. POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotycz─ůce sposobu prowadzenia Konkursu nale┼╝y kierowa─ç pod adres biuro@dryicezone.pl . Przyjmowanie reklamacji jednak nast─Öpuje nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia stanu lub wyst─ůpienia zdarzenia b─Öd─ůcego przyczyn─ů reklamacji.

Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

5.3. W temacie wiadomo┼Ťci nale┼╝y doda─ç dopisek ÔÇ×Reklamacja, konkurs ÔÇ×Cukierek albo psikusÔÇŁ.

5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

5.5. Reklamacje b─Öd─ů rozpatrywane przez Komisj─Ö Konkursow─ů w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dor─Öczenia wiadomo┼Ťci. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wi─ů┼╝─ůca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przes┼éana Uczestnikowi e-mailem wys┼éanym na adres podany w reklamacji.

5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wy┼é─ůcza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszcze┼ä

zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

5.7. Wszelkie spory mog─ůce wynikn─ů─ç w zwi─ůzku z realizacj─ů konkursu b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwo┼Ťci og├│lnej.

┬ž 6. POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

6.1. Organizator upowa┼╝nia Komisj─Ö Konkursow─ů do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia

Uczestnik├│w z Konkursu.

6.2. Decyzje Komisji o kt├│rych mowa w ust. 6.1. powy┼╝ej mog─ů zapa┼Ť─ç w szczeg├│lno┼Ťci w przypadku naruszenia przez Uczestnika kt├│regokolwiek z postanowie┼ä Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych dzia┼éa┼ä, kt├│re w opinii Komisji wp┼éywaj─ů lub mog─ů wp┼éyn─ů─ç na przebieg Konkursu, s─ů sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wp┼éywaj─ů lub mog─ů wp┼éyn─ů─ç niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a tak┼╝e naruszaj─ů lub mog─ů naruszy─ç interesy lub prawa innych Uczestnik├│w Konkursu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.