Produkcja suchego lodu

Opublikowano 18 sierpnia 2017 w dziale Sprzęt

Granulator P28

Produkcja suchego lodu
Suchy lód powstaje w procesie przetwarzania z ciekłego dwutlenku węgla w ciało stałe, tzn. jest zestalonym dwutlenkiem węgla, który w procesie technologicznym zamieniany jest w ciało stałe o temperaturze -78,5°C. Poprzez sprężanie i prasowanie powstaje suchy lód w postaci bloków lub granulatu.

Produkcja granulatu suchego lodu - Granulator P28 o wydajności produkcyjnej suchego lodu granulatu do 280 kg/h . Wytwarza suchy lód w formie granulatu o średnicy 3, 10 i 16 mm.
www.ascoco2.pl